معرفی OB122 ( I/O Access Error ) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 29 مرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
معرفی OB122 ( I/O Access Error ) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس هر جا سیستم عامل در دسترسی به ماژول ورودی برای خواندن یا ماژول خروجی برای نوشتن با مشکل مواجه شود ، OB122 را فرا می خواند و در صورت عدم وجود PLC متوقف می شود. این اشکال در ارتباط با آدرس های Peripheral رخ می دهد.
متغیر های محلی که در این OB به تشخیص عیب کمک می کنند ، عبارتند از :

OB122_SW_FLTیک بایت است که با مقدار B#16#42 نشانگر خطا در خواندن و با مقدار B#16#43 نشانگر خطا در نوشتن است

OB122_MEM_ADDR یک Word است که آدرس بیس کارتی که این مشکل در آن وجود دارد را نشان می دهد.

OB122_BLK_TYPE یک بایت است که نشان می دهد بلاک برنامه نویسی که در حین اجرای آن مشکل فوق بوجود آمده ، از چه نوع بوده است :
1- مقدار B#16#88 نشانگرOB
2- مقدار B#16#8C نشانگر FC
3- مقدار B#16#8e نشانگر FB

OB122_DATE_TIME برای تاریخ و زمان وقوع عیب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.