خطا های آسنکرون (Asynchronous Error) نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 23 مرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
خطا های آسنکرون (Asynchronous Error) نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس این دسته از خطا ها را اصولاً نمی توان به برنامه ی در حال اجرای کاربر نسبت داد. این خطا مربوط به نقایص به وجود آمده در کل سیستم CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس (خطا های سخت افزاری مثلاً : خراب شدن برخی از ماژول ها می باشد. در مورد این خطا نیز با بروز خطا ، سیستم عامل OB نمایندگی زیمنس مربوطه را فراخوانی و اجرا می کند. هرگاه این OB به درون CPU بار نشده باشد ، به مد STOP می رود.
برای خطاهای آسنکرون ، OB های مختلفی در نظر گرفته شده است که لیست آنها را می توان در جدول زیر مشاهده نمود. این OB ها برای تشخیص عیوب اهمیت زیادی دارند.


خطا های آسنکرون (Asynchronous Error) نمایندگی زیمنس 1


لیست OB های فوق را می توان در بخش Interrupt از پارامتر های CPU مشاهده کرد ، با توجه به نوع CPU ممکن است برخی از آنها قابل استفاده نباشند. OB های مربوز به خطا های آسنکرون معمولاً بیشترین درجه اولویت را دارند (25 به بالا) از این رو ، در صورت همزمانی قادرند اجرای سایر OB ها را قطع کنند.خطا های آسنکرون (Asynchronous Error) نمایندگی زیمنس 2

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.