نکاتی در ارتباط با وقفه های نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 مرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نکاتی در ارتباط با وقفه های نمایندگی زیمنس
اینکه در OB نمایندگی زیمنس چه برنامه ای نوشته شود ، بستگی به نیاز کاربر دارد. در واقع ، PLC اتوماسیون صنعتی زیمنس از نظر سخت افزاری و نرم افزاری امکانات این نوع وقفه را فراهم نموده است. ممکن است کاربر نیاز به برنامه ای در OB40 داشته باشد که بر اساس یک لبه ی ورودی CPU سایر کار های خود را قطع کند و عملیات جدیدی را که ممکن است اضطراری هم باشد ، انجام دهد. توجه داشته باشید که اگر چه می توان این لبه را در OB1 نیز اسکن کرد و برای آن برنامه نوشت ، ولی تا پردازش به آن سطر نرسد ، پاسخ نمی دهد. در حالی که با استفاده از OB وقفه این کار فوری و در همان لحظه انجام می پذیرد.
در بخش Process Image می توان تعیین کرد که این OB از چه ناحیه ای برای Update کردن ورودی و خروجی استفاده کند. بطور پیش فرض ناحیه ی Process Image با OB1 مشترک است ، ولی می توان Partition مجزایی مثلاً PIP1 یا (Process Image Partition) را به آن اختصاص داد که در اینصورت با سرعت بیشتر و بدون تداخل با OB1 این کار انجام می شود. در این حالت ، باید توجه داشت که در پارامتر های CPU نیز در جلوی OB مربوطه این بخش از Process Image فعال شود. تحت این شرایط به محض فراخوانی OB این  Partition نیز Update می شود. با استفاده از SFC26 و SFC27 در هر نقطه از برنامه می توان این ناحیه را Update کرد ، هرچند وقفه اتفاق نیفتاده باشد.
درجه اولویت وقفه های سخت افزاری نسبت به دو نوع وقفه ی ذکر شده ی قبلی بالاتر است. مقادیر پیش فرض در جدول زیر آمده است. می توان به هر یک از آنها با توجه به نیاز عددی بین 16 تا 23 اختصاص داد.

نکاتی در ارتباط با وقفه های نمایندگی زیمنس 1

با استفاده از SFC39 تا SFC42 می توان این وقفه را غیر فعال نموده ، یا اجرای آن را به تاخیر انداخت.
فرض کنیم که بر اساس لبه ی یک ورودی برنامه OB وقفه سخت افزاری در حال اجراست. در همین حال و قبل از اتمام برنامه فوق ، مجدداً همان لبه یا لبه ی دیگری فعال می شود. در این شرایط CPU اهمیت نمی دهد تا اینکه اجرای OB وقفه تمام شود. شکل زیر این موضوع را برای OB40 نشان می دهد.


نکاتی در ارتباط با وقفه های نمایندگی زیمنس 2

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.