تنظیم تاریخ و و زمان CPU نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 08 مرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
تنظیم تاریخ و و زمان CPU نمایندگی زیمنس
1-  در تنظیم تاریخ و زمان باید توجه داشت که CPU نمایندگی زیمنس باید یکبار به این تاریخ و زمان برسد تا اعمال وقفه کرده و OB را اجرا کند. اگر بعنوان مثال ، تاریخ یک ماه قبل از تاریخ CPU باشد ، هیچگاه این وقفه فعال نخواهد شد ، هرچند دوره ی اجرای آن ماهیانه یا کمتر انتخاب شده باشد. در این صورت ، شروع پردازش به صورت شکل زیر خواهد بود :

تنظیم تاریخ و و زمان CPU نمایندگی زیمنس 1


2-  اگر تنظیمات دو OB اتوماسیون صنعتی زیمنس از نظر دوره ی اجرا و تاریخ و زمان مشابه باشد ، شرایط اجرای همزمان فراهم می شود و هر دو با در نظر گرفتن Priority اجرا می شوند. اگر تاریخ را روی سی و یکم آخر ماه تنظیم کنیم و دوره ی اجرا را Every month بدهیم ، وقفه ی فوق برای ماه هایی که کمتر از 31 روز هستند ، اجرا نمی شود. باید توجه داشت که در ماه های میلادی ، ماه فوریه 28 روز و برخی ماه های دیگر 30 روزه هستند. اگر نیاز به اعمال وقفه در آخر هر ماه داریم ، بهتر است گزینه End month را برای Execution انتخاب نماییم.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.