Modify کردن متغیر ها با VAT در نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 تیر 1396چاپ
اشتراک گذاری:
Modify کردن متغیر ها با VAT در نمایندگی زیمنس
Modify در اتوماسیون صنعتی زیمنس کردن به معنای اصلاح مقادیر متغیر ها یا دادن یک مقدار به متغیر است تا برنامه بر اساس آن ، پردازش خود را انجام دهد.
برای استفاده از Modify مراحل زیر باید انجام شود :
  1. وارد کردن آدرس متغیر ها در ستون آدرس مانند کاری که برای Monitor کردن انجام می­شود.
  2. وارد کردن مقدار مورد نظر برای متغیر در ستون Modify Value
  3. فعال کردن Monitor
  4. فعال کردن Modify از منوی Variable > Modify یا با استفاده از آیکن  Modify کردن متغیر ها با VAT در نمایندگی زیمنس 1  بالای پنجره

 
 
 Modify کردن متغیر ها با VAT در نمایندگی زیمنس 2
 
 
 
در نمایندگی زیمنس برای Modify کردن نیز Trigger وجود دارد. از منوی Variable > Trigger می­توان در پنجره ای مانند شکل زیر ، انتخاب های پیش فرض را دید و آنها را در صورت لزوم تغییر داد.
 
 
Modify کردن متغیر ها با VAT در نمایندگی زیمنس 3

 
باید توجه داشته باشید که :
انتخاب Every Cycle از نظر ایمنی خطرناک تر از Once است ، زیرا مرتباً متغیر را به مقدار مورد نظر Update می­کند.
از آنجایی که در سیکل اسکن ابتدا ورودی ها خوانده شده و سپس برنامه اجرا می­شود ، اگر بخواهیم یک ورودی را Modify نمائیم ، حتماً باید Beginning of Scan Cycle انتخاب شده باشد. در غیر اینصورت ، یعنی اگر End of Scan Cycle انتخاب شود ، نتیجه را نمیبینیم زیرا برنامه مقدار واقعی را از کارت ورودی خوانده و پردازش را انجام داده است.
اگر بخواهیم یک خروجی را Modify نمائیم ، حتماً باید End of Scan Cycle انتخاب شده باشد. در غیر اینصورت ، یعنی اگر Beginning of Scan Cycle انتخاب شود ، نتیجه را نمیبینیم زیرا برنامه قبلاً در انتهای سیکل اسکن مقدار واقعی را به کارت خروجی فرستاده است.
ورودی هایی که به صورت Peripheral استفاده می­شوند ( مانند ورودی های آنالوگ در S7-300 ) ، Monitor می­شوند ولی Modify نخواهند شد و برعکس ، خروجی هایی که به صورت Peripheral استفاده می­شوند ( مانند خروجی های آنالوگ در S7-300 ) Monitor نمی­شوند ، ولی Modify خواهند شد.Modify کردن متغیر ها با VAT در نمایندگی زیمنس 4

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.