ارتباط Online از طریق LAD/STL/FBD نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 31 خرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
ارتباط Online از طریق LAD/STL/FBD نمایندگی زیمنس
در محیط LAD/STL/FBD نمایندگی زیمنس فقط می توان برنامه ی همان محیط را به PLC دانلود نمود. این کار توسط گزینه ی     ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 1     یا منوی PLC > Download انجام می شود.
 با استفاده از منوی File > Open Online یا از طریق آیکن عینک          ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 2             Monitor میتوان بلاک را بصورت On-Line مشاهده نمود. البته آیکون فوق در صورتی ظاهر می شود که بلاک به PLC زیمنس  دانلود شده و هیچ تفاوتی بین بلاک موجود در PLC و بلاک روی کامپیوتر نباشد. پس از ارتباط On-Line ، پنجره به شکل زیر درمی آید. مد RUN با رنگ سبز و مد Stop با رنگ قرمز در پایین پنجره ظاهر می شود.


ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 3اگر برنامه بصورت LAD یا FBD باشد ، وضعیت سیگنال ها را می توان مشاهده کرد. هرجا اتصال برقرار است ، با رنگ سبز مانند شکل های زیر ظاهر می شود.


ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 4


ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 5


اگر برنامه بصورت STL باشد ، بجای دیدن اتصالات وضعیت سیگنال ها را می توان مشاهده کرد. بطور معمول RLO و STA از بیت های Status Word در جلوی هر سطر از برنامه مشاهده می شوند که برای دستورات Bit Logic مقدار دارند. برای سیگنال های غیر لاجیک ستون Standard مقدار HEX را نشان می دهد.


ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 6


اگر در پنجره ی سمت راست کلیک کنیم ، می توانیم انتخاب کنیم که چه اطلاعات دیگری در حالت Online نشان داده شوند.


ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 7


در اتوماسیون صنعتی زیمنس مانند برنامه ی اصلی ، می توان محتویات دیتابلاک را نیز در حالت Online مشاهده کرد. برای این منظور ، پس از باز کردن دیتا بلاک ، با انتخاب آیکون عینک دیتا بلاک را مانند شکل زیر Monitor میکنیم. مقادیر فعلی تمام پارامتر ها را می توان در ستون Actual Value مشاهده نمود.ارتباط Online از طریق LADSTLFBD نمایندگی زیمنس 8

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.