استفاده از FC106 برای ارسال سیگنال به خروجی آنالوگ زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
استفاده از FC106 برای ارسال سیگنال به خروجی آنالوگ زیمنس
CPU در اتوماسیون صنعتی زیمنس بر اساس برنامه کاربر ، سیگنال را به کارت خروجی آنالوگ ارسال میکند. این سیگنال بصورت 16 بیت است که مقدار آن بین 0 … 27648   میباشد. در کارت AO این مقدار به معادل آنالوگ تبدیل شده و به پروسه ارسال میشود. معمولاً با توجه به استفاده از FC105 زیمنس اعدادی که در برنامه نویسی استفاده میشوند ، از جنس Real هستند ولی عددی که برای خروجی آنالوگ لازم است ، 0 … 27648  میباشد. حال اگر قرار باشد مقادیر در برنامه محاسبه شوند و سپس به خروجی ارسال شوند ، هنگام ارسال باید Unscale شوند. این کار را میتوان به روش برنامه نویسی انجام داد ولی با توجه به وجود FC106 زیمنس که توسط SIEMENS ارائه شده است ، این کار ضرورتی ندارد.
در نمایندگی زیمنس مسیر انتخاب FC106 زیمنس از همان مسیر انتخاب FC105 زیمنس میباشد.
 
استفاده از FC106 برای ارسال سیگنال به خروجی آنالوگ زیمنس 1


از لحاظ نام پایه ها شبیه به FC105 است. فقط در FC105 یک عدد 16 بیتی Integer به یک عدد 32 بیتی Real تبدیل میشود ، ولی در FC106 یک عدد Real به عدد 16 بیتی Integer تبدیل میشود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.