پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 16 خرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس

پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس 1
 

پایه IN : این پایه یک ورودی از جنس INT میباشد که معمولاً آدرس ورودی آنالوگ به آن مستقیم وارد میشود.
پایه HI_LIM : یک ورودی از جنس Real میباشد. در واقع بازه ماکزیمم برای Scale در این پایه به صورت یک عدد اعشاری وارد میشود ( مثلاً 10.0 ).
پایه LO_LIM : یک ورودی از جنس Real است که مقدارمینیمم برای Scale در این پایه به صورت اعشاری وارد میشود ( مثلاً 0.0 ).
پایه BIPOLAR : جهت عملکرد بلاک به صورت دو قطبی استفاده میشود. این پایه از جنس Bool است و به یک متغیر دو وضعیتی احتیاج دارد که با صفر بودن ، مقدار آن بلاک  می تواند در بازه مثبت عمل Scale را انجام دهد و اگر یک شود ، از منفی تا مثبت وقتی عدد وارد شده به پایه LO_LIM یک عدد منفی و پایه HI_LIM یک عدد مثبت باشد ( مثلاً -10.0  ….  10.0   ) و سیگنال AI نیز از منفی تا مثبت متغیر باشد ، باید پایه Bipolar یک شود و اگر عدد وارد شده فقط در بازه مثبت باشد ، لازم است مقدار این پایه همیشه صفر باشد.
تا این جا پایه های ورودی بلاک تعریف شدند. در اتوماسیون زیمنس در واقع، مقدار وارد شده پایه IN در بازه LO_LIM و HI_LIM ، Scale می شود و در پایه خروجی OUT مقدار کالیبره شده ارائه میگردد.
پایه خروجی OUT : یک خروجی از جنس Real میباشد که مقدار Scale شده از این طریق خارج میشود. میتوان به آن یک حافظه 32 بیتی اختصاص داد.
پایه خروجی RET-VAL : این خروجی در اکثر FC های برنامه نویسی شده استاندارد وجود دارد. این پایه از جنس Word است و نشانگر خطاهای بلاک می باشد. هرگاه این FC عملکرد غیر صحیح داشته باشد ، در این پایه یک کد Hex وارد می شود که آن کد نشان دهنده نوع خطای بلاک است. در Help مربوط به هر بلاک کد های Hex متناسب با پیغام های خطا ارائه شده است. میتوان به آن یک حافظه 16 بیتی اختصاص داد. کاربر می تواند ابتدا بر روی گزینه        پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس 2        در Toolbar زیمنس و سپس بر روی بلاک زیمنس کلیک کند تا Help مربوطه باز شود.


پایه های ورودی و خروجی FC105 با نام سمبلیک Scale اتوماسیون صنعتی زیمنس 3


در نمایندگی زیمنس پس از آنکه مقدار ورودی آنالوگ زیمنس Scale شد ، می توان از آن در محیط برنامه نویسی استفاده کرد و برنامه های مختلفی را نوشت.

نکته : هر ورودی آنالوگ زیمنس را میتوان بسته به نیاز در محیط برنامه نویسی بارها در بازه های مختلف Scale نمود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.