نمایندگی زیمنس: نحوه ی استفاده از Reference data

ارسال شده در تاریخ: 13 خرداد 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: نحوه ی استفاده از Reference data
Reference data زیمنس ابزاری است که علاوه بر ارائه ی دید کلی نسبت به برنامه ، جزئیات لازم را در مورد آدرس ها ، سمبل های اتوماسیون زیمنس ، بلاک ها و غیره مشخص می نماید. برای فعال کردن آن در Simatic Manager زیمنس وقتی که پوشه ی Blocks باز است ، از منوی Option > Reference Data > Display استفاده میکنیم. پس از آن ، پنجره ی Customize مطابق شکل زیر ، باز میشود.
 
 
 
نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 1
 
 
 
همان طور که مشاهده میکنید ، در پنجره ی فوق پنج گزینه برای انتخاب وجود دارد که بر اساس آن برنامه Ref نمایندگی زیمنس باز میشود. در واقع ، انتخاب هر یک از آن ها ، امکانات مختلف نمایش در محیط Ref نمایندگی زیمنس را از دیدگاه های مختلف نشان میدهد. این امکانات و زوایای دید برنامه را میتوان در خود برنامه Ref توسط منوی View نیز تغییر داد.
 
 
 
نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 2
 
 
Cross Reference : نمایش لیست کلیه آدرس های برنامه (I , Q , M , T , C) با نام سمبلیک زیمنس ، نوع و نیز نام بلاکی که این آدرس در آن استفاده شده است. اگر روی آدرس مورد نظر کلیک راست ماوس را بزنیم ، با استفاده از Go to location بلاک مربوطه باز شده و محلی که این آدرس بکار رفته است ، نمایش داده میشود. همچنین ، اگر از یک متغیر چندین مرتبه به شکل های مختلف در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس استفاده شده باشد ، در کنار آدرس آن علامت + دیده میشود که با باز کردن آن نقاط استفاده شده از آدرس را نشان میدهد.
در همین قسمت اتوماسیون زیمنس ، ستونی به نام Type وجود دارد که در آن حرف W (مخفف Write) یا R (مخفف Read) نوشته شده است. اگر مقدار متغیر مورد نظر در برنامه خوانده شده باشد ( مانند مقدار تمام Input ها ) ، حرف R نشان داده شده و اگر بر روی یک آدرس مقداری نوشته شده باشد ، حرف W نشان داده میشود. حال ، اگر یک متغیر هم خوانده و هم نوشته شده باشد ( مانند تمام Output ها ) حرف R و W را نشان میدهد. به عنوان مثال ، آدرس Q 4.0 در تصویر زیر هم خوانده و هم نوشته شده است.
 
در ستون Language زیمنس نشان میدهد که آدرس ها در محیط برنامه نویسی زیمنس به چه زبانی نوشته شده اند و در دو ستون Location محل قرارگیری آدرس را همراه با شرط به کار گیری نشان می دهد.
به عنوان مثال در تصویر فوق نمایندگی زیمنس نشان می دهد آدرس Q 4.0 در Network 2 از OB1 بصورت And استفاده شده و همین آدرس در Network 1 به صورت Coil استفاده شده است.
 
نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 3
 
 
Assignment : در این قسمت تمام آدرس های ورودی و خروجی و Bit Memory زیمنس را به هر فرمتی که در برنامه استفاده شده باشد (D-word, -word, Byte , Bit) نشان می دهد و نیز نشان میدهد از میان تایمر ها و کانترهای موجود ، کدامیک به کار رفته است. شکل زیر را ببینید :
 
 
نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 4
 
 
 
همچنین ، اگر آدرسی در برنامه زیمنس بصورت تداخلی وارد شده باشد ، در قسمت Assignment نشان میدهد. در تصویر زیر ، آدرس MW2 در برنامه استفاده شده ، به طوری که در قسمتی دیگر آدرس M3.5 نیز بکار رفته است. از آنجایی که MW2 از M2.0 تا M3.7 را در بر میگیرد ، بنابراین آدرس M3.5 با آن تداخل دارد. کنترل زیمنس نمایندگی رسمی زیمنس در ایران.
 
 
نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 5
 
 
Program structure : در این قسمت نمایش ساختار های برنامه و اینکه چه بلاک هایی از داخل یکدیگر call شده اند ، (ساختار درختی پروژه ) را نشان میدهد.
 
نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 6
 
Unused symbol : در این قسمت ، سمبل هایی که در محیط Symbol Editor زیمنس ایجاد شده ، ولی در برنامه استفاده نشده اند ، ارائه داده میشود.
 

نمایندگی زیمنس نحوه ی استفاده از Reference data 7
 
 
Address without symbols : این قسمت ، آدرس های مطلقی که در برنامه زیمنس استفاده شده ، ولی فاقد نام سمبلیک زیمنس هستند را نشان میدهد.
 
نکته : لازم به ذکر است که این برنامه فقط بصورت offline و جدا از PLC زیمنس در فاز طراحی استفاده میشود و نیازی به ارتباط با PLC زیمنس ندارد.
 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.