نمایندگی زیمنس: دستورات عملیات منطقی روی Word(Word Logic Instructions)

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: دستورات عملیات منطقی روی Word(Word Logic Instructions)
این دستورات ، یک جفت Word یا یک جفت Dword را بیت به بیت بصورت منطق بولی (Boolean Logic) با هم ترکیب می کند . بدیهی است که هر یک از جفت های فوق باید در یکی از دو آکومولاتور موجود باشند . برای Word فقط بیت های بخش Low Word آکومولاتور ها با هم ترکیب شده و برای Dword تمام بیت های دو آکومولاتور با هم ترکیب می شوند . در هر دو حالت ، نتیجه در آکومولاتور 1 ذخیره شده و مقدار قبلی این آکومولاتور از بین میرود .
این دستورات ، بیت های OV و CCO از بیت های Status Word را صفر کرده ، ولی وضعیت بیت CC1 بستگی به نتیجه عملیات دارد . اگر نتیجه مخالف 0 بود ، CC1=1 و اگر نتیجه 0 بود CC1=0 خواهد بود .


لیست این دستورات بصورت زیر است :
 AW        AND Word (16-bit)               
  OW        OR Word (16-bit)              
XOW      Exclusive OR Word (16-bit)              
AD          AND Double Word (32-bit)              
OD         OR Double Word (32-bit)             
XOD       Exclusive OR Double Word (32-bit)             

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.