استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396چاپ
اشتراک گذاری:
استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس
دستور RRD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست چرخش می دهد. اگر RRD به تنهایی بکار رود ، تعداد چرخش به اندازه ی عددی است که قبلاً به ACCU2-L-L بار شده است و اگر دستور بصورت <Number>RRD   بکار رود ، تعداد شیفت به اندازه ی عدد صحیحی است که با Number مشخص می شود. عدد می تواند بین 0 تا 32 باشد. اگر عدد 0 باشد ، عملاً محتوای آکومولاتور 1 تغییر نمی کند و معادل دستور NOP یعنی No operation است. جدول زیر ، محتوای آکومولاتور 1 را قبل و بعد از 4 بار چرخش به راست نشان می دهد.


استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس1
 

شکل زیر ، محتوای آکومولاتور 1 را قبل و بعد از 3 بار چرخش به راست نشان می دهد.در مثال زیر ، MD0 به آکومولاتور 1 بار شده و با 1 شدن I0.0 به اندازه ی عدد MW4 به راست چرخش یافته ، نتیجه به خروجی MD10 ارسال شده و خروجی Q4.0 ست می شود.


استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس3

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.