استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396چاپ
اشتراک گذاری:
استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس
دستور RLD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ چرخش می دهد. اگر RLD به تنهایی بکار رود ، تعداد چرخش به اندازه ی عددی است که قبلاً به ACCU2-L-L بار شده است و اگر دستور بصورت <Number>RLD   بکار رود ، تعداد شیفت به اندازه ی عدد صحیحی است که با Number مشخص می شود. عدد می تواند بین 0 تا 32 باشد. اگر عدد 0 باشد ، عملاً محتوای آکومولاتور 1 تغییر نمی کند و معادل دستور NOP یعنی No operation است. جدول زیر ، محتوای آکومولاتور 1 را قبل و بعد از 4 بار چرخش به چپ نشان می دهد.

استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس1

شکل زیر ، محتوای آکومولاتور 1 را قبل و بعد از 3 بار چرخش به چپ نشان می دهد.

استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس2


در مثال زیر ، MD0 به آکومولاتور 1 بار شده و با 1 شدن I0.0 به اندازه ی عدد MW4 به چپ چرخش یافته ، نتیجه به خروجی MD10 ارسال شده و خروجی Q4.0 ست می شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.