دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396چاپ
اشتراک گذاری:
دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس
دستور SSI : دستور SSI برای شیفت راست یک عدد صحیح علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد. محتوای آکومولاتور ACCU1-H تغییر نمی کند. اگر SSI به تنهایی بکار رود ، تعداد شیفت به اندازه ی عددی است که قبلاً به ACCU2-L-L بار شده است و اگر دستور بصورت SSI<Number>   بکار رود ، تعداد شیفت به اندازه ی عدد صحیحی است که با Number مشخص می شود. عدد می تواند بین 0 تا 15 باشد. اگر عدد 0 باشد ، عملاً محتوای آکومولاتور 1 تغییر نمی کند و معادل دستور NOP یعنی No operation است.
اگر محتوای آکومولاتور 1 عدد 10 باشد ، با یکبار شیفت راست همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، نتیجه عدد 5 می باشد ( یعنی تقسیم بر 2 اتفاق می افتد ).

شکل زیر ، محتوای آکومولاتور ACCU1-L را قبل و بعد از 4 شیفت راست نشان می دهد. چون عدد اولیه منفی بوده ، 1 وارد آکومولاتور شده است.
دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس2
 
در مثال زیر ، MW0 به آکومولاتور 1 بار شده و با I 0.0=1 به اندازه ی عدد MW2 به راست شیفت شده ، نتیجه به خروجی MW4 ارسال شده و خروجی Q4.0 ست می شود.

دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس3
زیمنس کنترل توزیع کننده رسمی محصولات زیمنس در ایران
 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.