دستور Divide Integer (/I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396چاپ
اشتراک گذاری:
دستور Divide Integer (/I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس
این دستور برای تقسیم دو مقدار عدد صحیح به کار میرود ( ثابت یا متغیر ). برای تقسیم دو عدد صحیح باید دقت داشت که همیشه مقدار IN1 بر IN2 تقسیم میشود ، بنابراین مقدار IN1 باید بزرگتر از IN2 باشد. در صورتی که عدد صحیح از عددی که بر آن تقسیم میشود کوچکتر باشد ، حاصل جواب به صورت عدد اعشاری بدست می آید و در این قسمت غیر قابل تعریف هستند، بنابراین جواب در خروجی برابر با صفر میشود.

دستور Divide Integer (I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس1
زیمنس کنترل عرضه کننده PLC های زیمنس با بهترین کیفیت

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.