استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 17 فروردین 1396چاپ
اشتراک گذاری:
استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس
دستورات محاسباتی ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در آکومولاتور 1 ذخیره میکند . برای این منظور ، ابتدا عدد اول به آکومولاتور 1 بار میشود و سپس محتویات آکومولاتور 1 به آکومولاتور 2 شیفت یافته و عدد دوم به آکومولاتور 2 بار میشود . بعدازانجام عمل محاسباتی ، نتیجه در آکومولاتور 1 ذخیره شده و آکومولاتور 2 همچنان مقدار قبلی خود که در واقع همان عدد اولی است ، حفظ می نماید . در حالتی که CPU دارای 4 آکومولاتور است ، محتویات آکومولاتور 3 در آکومولاتور 2 کپی شده و محتویات آکومولاتور 4 در آکومولاتور 3 کپی میگردد .
 
استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس
زیمنس کنترل نمایندگی زیمنس در ایران
 
 
دستوراتی که عملیات محاسباتی را روی عدد صحیح انجام می دهند ، در قسمت Program Element و در پوشه ی Integer Function قرار دارند و عبارتند از :
استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس1
دستورات عملیات محاسباتی بر روی اعداد صحیح 16 بیتی 


استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس2
دستورات عملیات محاسباتی بر روی اعداد صحیح 32 بیتی
 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.