دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 فروردین 1396چاپ
اشتراک گذاری:
دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس
از سری آموزش های نمایندگی زیمنس ایران:
دستور RND عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری، آن را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می نماید. اگر قسمت اعشاری دقیقاً بین دو عدد زوج و فرد واقع شده باشد ( مانند 18.5 که بین 18 و 19 قرار دارد) دستور فوق، عدد زوج را انتخاب می نماید. نتیجه تبدیل در آکومولاتور ACCU1 ذخیره می شود. در شکل زیر ، مثالی از نحوه ی تبدیل آمده است.

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس1

در مثال زیر، عدد اعشاری 32 بیتی که در MD8 موجود است ، به ACCU1 بار می شود. سپس، گرد شده و نتیجه به MD12 انتقال می یابد. تبدیل با I0.0 = 1 شروع می شود. اگر تبدیل انجام شود ، خروجی Q4.0 = 1 بوده و اگر تبدیل انجام نشود، مثلاً سرریزی اتفاق بیفتد ، خروجی Q4.0 صفر می شود.

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس2

آموزش های تخصصی اتوماسیون زیمنس را در زیمنس کنترل دنبال کنید

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.