دستور (INVI) Ones Complement Integer (16-bit) اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 اسفند 1395چاپ
اشتراک گذاری:
دستور (INVI) Ones Complement Integer (16-bit) اتوماسیون زیمنس
دستور INVI تک تک بیت های یک عدد صحیح 16 بیتی را که در ACCU1-L بار شده است ، متمم یک می­کند. به عبارت دیگر ، تمام "1" ها را به "0" و تمام "0" ها را به "1" تبدیل می­نماید. نتیجه در همان آکومولاتور ACCU1-L ذخیره میشود. در شکل زیر مثالی از نحوه ی تبدیل آمده است.

 
دستور (INVI) Ones Complement Integer (16-bit) اتوماسیون زیمنس
 
در مثال زیر ، عدد صحیح 16 بیتی که در MW8 موجود است ، به ACCU1-L بار می­شود. سپس ، این مقدار متمم یک شده و نتیجه از ACCU1-L به MW10 انتقال می­یابد. تبدیل با I 0.0=1 شروع میشود. اگر تبدیل انجام شود ، خروجی Q 4.0=1 شده و اگر تبدیل انجام نشود ، خروجی Q4.0 صفر میشود.
دستور (INVI) Ones Complement Integer (16-bit) اتوماسیون زیمنس1

تجهیزات اتوماسیون زیمنس فقط در نمایندگی زیمنس

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.