دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395چاپ
اشتراک گذاری:
دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس
دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس: دستور ITB یک عدد صحیح 16 بیتی راکه در ACCU1-L بار شده است ، به عدد BCD سه شماره ای تبدیل می­نماید. نتیجه در همان ACCU1-L ذخیره می­شود ، بنابراین ACCU1-H و ACCU2 در طول تبدیل تغییری نمی­کنند.
در ACCU1-L بیت های 0 تا 11 مقدار BCD را در خود دارند و بیت های 12 تا 15 علامت را بصورت زیر نشان می­دهند:
0000=Positive   1111=Negative
ضمناً ، عدد BCD میتواند بین "-999" تا "+999" باشد. شکل زیر ، نحوه ی تبدیل عدد "-413" از از Integer به BCD در آکومولاتور ACCU1-L را نشان میدهد.

دستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس 1

نماینده زیمنس ایراندستور (ITB) Integer to BCD در اتوماسیون زیمنس 2
نحوه ی تبدیل عدد INT به BCD در آکومولاتور

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.