دستور (BTI) BCD to Integer در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 27 بهمن 1395چاپ
اشتراک گذاری:
دستور (BTI) BCD to Integer در اتوماسیون زیمنس
در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس، دستور BTI یک عدد BCD سه شماره ای را که در ACCU1-L بار شده به عدد صحیح (Integer) 16 بیتی تبدیل می­نماید. نتیجه در همان ACCU1-L ذخیره میشود ، بنابراین ACCU1-H و ACCU2 در طول تبدیل تغییری نمی­کنند.
عدد BCD که در ACCU1-L بار می­شود می­تواند بین "-999" تا "+999" باشد که سه رقم آن در بیت های 0 تا 11 و علامت آن در بیت 15 قرار می­گیرد (0=Positive , 1=Negative) بیت های 12 تا 14 در تبدیل  بکار  نمی­روند. اگر یکی  از  ارقام  دسیمال عدد  BCD در  رنج  غیر مجاز  10 تا 15 واقع  شود ، خطای BCDF در حین تبدیل ظاهر می­شود که معمولاً CPU را به مد STOP می­برد و کد خطا به شماره Id : 2521 در بافر تشخیص عیب CPU ذخیره میگردد. با طراحی و برنامه ریزی OB121 میتوان روی این خطا مدیریت کرد و مانع Stop شدن CPU گردید.
شکل زیر ، نحوه تبدیل عدد "+915" از BCD به Integer در آکومولاتور ACCU1-L را نشان میدهد.

دستور (BTI) BCD to Integer در اتوماسیون زیمنس 1

کنترل زیمنس نماینده اتوماسیون زیمنس در ایران


در مثال ، زیر عدد BCD که در MW10 موجود است ، به ACCU1-L بار می­شود. سپس ، به Integer تبدیل شده و نتیجه از ACCU1-L به MW12 انتقال می­یابد. عمل تبدیل با I 0.0 = 1 شروع می­شود. اگر تبدیل انجام شد ، خروجی Q 4.0 = 1 است و اگر سرریزی (overflow) اتفاق افتاد ، تبدیل انجام نشده و خروجی Q 4.0 صفر میشود.
دستور (BTI) BCD to Integer در اتوماسیون زیمنس 2

دستور IBT در زبان LAD

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.