نحوه ی ایجاد و استفاده از UDT در Simatic Manager زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 02 بهمن 1395چاپ
اشتراک گذاری:
نحوه ی ایجاد و استفاده از UDT در Simatic Manager زیمنس
UDT یا User-defined Data Type نیز از جمله بلاک هایی است که می­توان آن را در پوشه ی Blocks برنامه ی Simatic Manager ایجاد کرد. UDT ها حاوی داده هایی هستند که یکبار تعریف شده اند ، ولی به مراتب می­توانند مورد استفاده قرار گیرند. برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی میپردازیم:
فرض کنید 10 الکتروموتور مشابه داریم که داده های یکسانی از آنها باید در DB ذخیره شود. یک روش برای معرفی این داده ها در دیتا بلاک این است که آنها را برای تک تک تجهیزات زیر هم لیست کنیم. با این کار ،دیتا بلاک دارای سطر های زیادی خواهد بود و نوشتن آنها وقت گیر است. روش ساده تر ، استفاده از UDT است. کافی است ابتدا به روش زیر در پوشه ی بلاک ها یک UDT ایجاد کنیم.

 

نمایندگی زیمنس ایران


سیگنال هایی که باید ثبت شود را در آن وارد می­کنیم (Current , Torque , Speed) پس از آن ، دیتا بلاک را باز کرده و در آن فقط یک کلمه به نام Motor وارد می­کنیم. سپس ، توسط Array می­توان مقدار 1 تا 10 را برای آن در نظر گرفت. حال ، باید در سطر بعدی برای Array ساخته شده Type مناسب در نظر بگیریم که در اینجا UDT را به عنوان Type تعریف خواهیم کرد. جدول UDT مانند شکل زیر خواهد بود:
 
نحوه ی ایجاد و استفاده از UDT در Simatic Manager زیمنس 2

نمایندگی زیمنس در تهران


در ادامه ، UDT را ذخیره کرده و به محیط DB بر می­گردیم که در مد Declaration View شبیه شکل زیر خواهد بود:
 
نحوه ی ایجاد و استفاده از UDT در Simatic Manager زیمنس 3

نماینده اتوماسیون صنعتی زیمنس


با این شرایط ، موتور 1 تا موتور 10 ساخته شده است که هر موتور دارای سه زیر مجموعه می­باشد. اگر مد Data View فعال شود ، وضعیت دقیق هر آدرس دیده می­شود.
 
نحوه ی ایجاد و استفاده از UDT در Simatic Manager زیمنس 4

نکته 1: UDT امکانی برای دسته بندی و سهولت ساختن متغیر هاست ، بنابراین به CPU دانلود نمیشود. در نتیجه ، Upload هم نمیشود ، فقط مقادیر آن در پروژه ی اصلی به صورت Offline ذخیره میماند.
نکته 2: از UDT در هر قسمت دیگر به غیر از DB نیز میتوان استفاده نمود. برای اختصاص دادن چند پارامتر مشابه و یا متفاوت و برای جلوگیری از تکرار و وقت گیر بودن دستورات از آن استفاده میشود.
نکته 3: UDT مشابه Struct است ولی Struct در داخل DB تعریف میشود ، در حالیکه UDT خارج از DB تعریف شده و میتوان از آن در چند DB مختلف استفاده کرد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.