توالی فراخوانی بلاک ها در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 15 آذر 1395چاپ
اشتراک گذاری:
توالی فراخوانی بلاک ها در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس
بطور کلی ، میتوان برنامه نویسی را به یکی از دو روش زیر نوشت که در شکل زیر نشان داده شده است:
1- بطور کامل در بلاک اصلی OB1 که به این روش  Linear Programming  میگویند .
2- بخش های برنامه در بلاک های مختلف نوشته شده و از بلاک ماقبل صدا زده شوند که به این روش برنامه نویسی ساختار یافته یا Structured Programming   گفته میشود .


0711 توالی فراخوانی بلاک ها در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس 1
اتوماسیون صنعتی ایران


از داخل OB ها میتوان FC و FB را صدا زده و همینطور ، از FB و FC نیز میتوان سایر FB ها و FC ها را صدا زد . (Nested) نکته ای که باید رعایت شود این است که توسط Step7 باید ابتدااا بلاک نهایی و سپس ، بلاک های ماقبل ایجاد شود . مثلاً ، در شکل فوق ابتدا FB1 و FC1 و سپس OB1 اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران  .
تعداد بلاک هایی که از داخل هم فراخوانی میشوند ، بستگی به Nesting Depth دارد که از مشخصات CPU است . مثلاً ، برای CPU 315 این پارامتر 8 و برای CPU 414-3 این پارامتر 24 میباشد ، بدین معنی که حداکثر 24 بلاک تودرتو میتوانیم داشته باشیم .

شکل زیر ، Nesting Depth  زیمنس را بصورت نمونه نشان میدهد .


0711 توالی فراخوانی بلاک ها در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس  2
نمایندگی رسمی زیمنس ایران

تذکر : در روش Structured Programming لازم است تمام بلاک ها به PLC دانلود شوند . در غیر اینصورت ، اگر بلاکی صدا زده شود و در حافظه موجود نباشد ، PLC متوقف شده و در CPU های S7-300 چراغ SF و در S7-400 زیمنس چراغ INTF روشن میشود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.