فرمت داده ها در step7 توسط نمایندگی زیمنس ایران

ارسال شده در تاریخ: 22 آبان 1395چاپ
اشتراک گذاری:
فرمت داده ها در step7  توسط نمایندگی زیمنس ایران
Elementary
169 فرمت داده ها در step7  توسط نمایندگی زیمنس ایران 1

Complex
169 فرمت داده ها در step7  توسط نمایندگی زیمنس ایران 2


ARRAY:  فرمت آرایه ی یک بعدی به صورت ARRAY[x1..x2]  است که در آن x1  وx2 دو عدد صحیح هستند و میتوانند بین 32768- تا 32768+ باشند ، یا به طور کلی ، میتوان 65535 عنصر را تعریف نمود. به عنوان مثال ، Test[1..3] معادل با سه عنصر Test[1],Test[2],Test[3] است.
فرمت آرایه ی دو بعدی بصورت ARRAY[X1..X2,Y1..Y2] است که در آن X1 و X2 و Y1 و Y2 عدد صحیح هستند و می توانند بین 32768- تا 32768 + باشند،ولی کل عاصر نباید از 65535 بیشتر شود. به عنوان مثال، Test [1..3 ,1..2] معادل با عناصر زیر است:
Test[1,1]
Test[1,2]
Test[2,1]
Test[2,2]
Test[3,1]
Test[3,2]
آرایه می تواند حداکثر 6 بعدی باشد ولی کل عناصر نباید از 65535 بیشتر شود.

تذکر: عناصر آرایه باید از یک جنس باشند، مثلا همه می توانند نوع Bool  یا همگی از نوع INT باشند. نوع عناصر را در محیط برنامه نویسی یا Data Block  باید تعریف کرد.
یک عنصر از آرایه ی بعدی بصورت Test[1,1,2,1,5,4]  است.

STRUCT: یک ساختار داخلی می سازد که بتوان در آن عناصر مختلفی را وارد نمود.استراکچر با عبارت Struct  شروع شده و با End Struct  به پایان میرسد و بین آنها نام و نوع متغیر ها نوشته می شود.
 مثال :
Test                   Struct                                                                              Struct
در این قسمت نام و نوع                                                            a                       bool
متغیر ها تعریف می­شود                                                               b                        int
End Struct                                                                                            End Struct
 
UDT : به طور کلی ، مخفف User Define Table است و برای تعیین یک الگو که خود دارای متغیر های مختلفی باشد ، استفاده می­شود . فرض کنید عناصری را با استفاده از Array تک بعدی ساخته ایم . حال ، مطابق آنچه که گفته شد ، این عناصر فقط میتوانند دارای یک Type مشخص باشند ، ولی اگر از UDT به عنوان یک الگو استفاده شود ، میتوان چندین عناصر Type های متفاوت را به آن اختصاص داد .


داده های Parameter Types


169 فرمت داده ها در step7  توسط نمایندگی زیمنس ایران 3

برای آشنایی و یادگیری بیشتر اصول برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی زیمنس مقالات نماینده زیمنس ایران را مطالعه بفرمایید

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.