تفاوت های S7-300 با S7-400 اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 10 مهر 1395چاپ
اشتراک گذاری:
تفاوت های S7-300 با S7-400 اتوماسیون صنعتی زیمنس
 • وارد کردن Station400 در Simatic Manager زیمنس
 • باز کردن Station توسط برنامه HW Config زیمنس
 • وارد کردن رک زیمنس
 • گذاشتن اجزای مورد نیاز در رک از کاتالوگ 400 شرکت زیمنس
 • تنظیم پارامتر های ماژول ها زیمنس
 • چک سازگاری و ذخیره سازی سیماتک زیمنس
قبل از معرفی ماژول های S7-400 زیمنس ابتدا به معرفی تفاوت های پیکربندی S7-300 با S7-400 زیمنس می پردازیم که عبارتند از : (اتوماسیون صنعتی زیمنس)
 1. رک های زیمنس 400 چندین نوع دارد، ولی در 300 زیمنس فقط یک رک وجود دارد که بصورت ریل است.
 2. نقش رک در S7-400 زیمنس، علاوه بر نگهداری ماژول ها، ایجاد ارتباط بین آنها می باشد، در صورتیکه رک در S7-300 زیمنس فقط نقش نگهداری ماژول ها را بر عهده داشت.
 3. در S7-400 تعداد رک اضافی که می تواند به رک اصلی متصل شود، برابر حداکثر 21 رک است، در صورتی که در S7-300 زیمنس برابر 3 رک اضافی بود.
 4. فضای خالی بین ماژول ها در رک 400  زیمنس اهمیت ندارد.
 5. ترتیب ماژول ها در زیمنس Rack 400 بعد از PS زیمنس دلخواه است.
 6. کارت DI/DO یکپارچه و AI/AO زیمنس یکپارچه در S7-400 زیمنس وجود ندارد و همه کارت های I/O زیمنس بصورت تفکیکی است.
 7. تنوع کارت های زیمنس I/O400 نسبت به 300 کمتر است.
 8. در زیمنس  S7-400 ، CPU زیمنس کامپکت وجود ندارد.
 9. در زیمنسS7-400 ، CPU های IFM زیمنس وجود ندارد.
 10. برخی CPU های 400 زیمنس دارای چهار Accumulator می باشند. در s7-300 زیمنس این وضعیت از زیمنسCPU318 به بعد وجود دارد.
 11. تمام CPU های 400 زیمنس تغییر آدرس ماژول های ورودی و خروجی اتوماسیون صنعتی زیمنس را ساپورت می کنند.
 12. قابلیت Multicomputing در برخی CPU های 400 زیمنس وجود دارد و می توان حداکثر تا چهار CPU از این نوع را در یک رک زیمنس وارد کرد که هر یک قسمتی از فرآیند را کنترل کنند، ولی در زیمنس S7-300 این قابلیت وجود ندارد و بیش از یک CPU زیمنس نمی توان در رک قرار داد. (نمایندگی زیمنس در ایران)
 13. تمام CPU های S7-400 زیمنس دارای حافظه ی داخلی از جنس RAM زیمنس هستند. در عین حال، می توان حجم حافظه ی آنها را با کارت MC زیمنس افزایش داد.
 14. علاوه بر راه اندازی های Cold و Warm مد Hot Restart نیز برای CPU های 400 وجود دارد.
 15. توانایی ها، سرعت و حجم آدرسی که CPU های 400 دارند، بسیار بیشتر از 300 است.
 16. تعداد OB های وقفه در S7-400 نسبت به S7-300 بیشتر است.
کنترل زیمنس وارد کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.