تنظیم نرم افزاری کارت های آنالوگ

ارسال شده در تاریخ: 13 شهریور 1395چاپ
اشتراک گذاری:
تنظیم نرم افزاری کارت های آنالوگ
کارت های آنالوگ ورودی :
پس از وارد کردن هر کارت AI و دابل کلیک روی آن ، پنجره ای که ویژگی های آن را نشان می دهد، مانند شکل زیر باز می شود. با توضیحاتی که درباره کارت های دیجیتال داده شد، بخش های General و Address روشن است و نیاز به شرح ندارد. این نکته را باید اضافه کرد که برای هر ورودی آنالوگ 2 بایت آدرس یا به عبارت دیگر، یک Word اختصاص داده می شود. بنابراین، برای کارت 8 ورودی شکل زیر آدرس شروع 272 و آدرس انتها 16 بایت بعد از آن یعنی 287 خواهد بود.


تنظیم نرم افزاری کارت های آنالوگ1

سر برگ Input در تمام کارت های AI وجود دارد و برای انتخاب نوع سیگنال بکار می رود. در عین حال، اگر کارت ویژگی های خاصی برای اعمال وقفه داشته باشد، این پارامتر ها در بخش Input ظاهر می شوند. از نکات قابل توجه در بخش Input، وضعیت تنظیم سخت افزاری ماژول Measuring Range می باشد که وضعیت C , B , A یا D آن را مشخص می کند و در شکل زیر می توان آنرا دید.

تنظیم نرم افزاری کارت های آنالوگ2.

انتخاب نوع  سیگنال برای هر کانال با کلیک در  جلوی سطر Measuring Type مانند شکل زیر انجام می شود. با توجه به نوع کارت، ممکن است انتخاب های متفاوتی در این قسمت داشته باشیم. مثلاً، در کارتی که خاص ترموکوپل است، سایر سیگنال ها ظاهر نمی شود. شکل زیر، بخش Measurement Type را برای دو نوع کارت مختلف نشان می دهد: (نمایندگی زیمنس در ایران)
 
تنظیم نرم افزاری کارت های آنالوگ3

گزینه ی Deactivated که در پارامتر تمام کارت ها ظاهر می شود، برای غیر فعال کردن کانال است. طبق توضیحاتی که قبلاً داده شد، اگر کانالی عملاً استفاده نشود، برای اینکه زمان سیکلی تبدیل آنالوگ به دیجیتال را کاهش دهیم، این کانال را Deactivate می کنیم.
پس از انتخاب Measuring Type، اگر روی Measuring Range در زیر آن کلیک کنیم، لیستی شامل انواع رنج های قابل کاربرد برای آن سیگنال، نمایش داده می شود. شکل زیر نمونه ای از آنها را نشان می دهد:


تنظیم نرم افزاری کارت های آنالوگ4

برخی از کارت های AI صرفاً برای ورودی خاصی مانند ترموکوپل یا RTD طراحی شده اند. در این کارت ها، در بخش Measuring Range تنوع بیشتری را مشاهده می کنیم.

کنترل زیمنس تنها وارد کننده مستقیم اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.