حد تفکیک کارت های آنالوگ اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 10 شهریور 1395چاپ
اشتراک گذاری:
حد تفکیک کارت های آنالوگ اتوماسیون صنعتی زیمنس
همانطور که در نام کارت های آنالوگ دیده می شود، یک عدد برحسب بیت نوشته شده است. این عدد Resolution یا حد تفکیک کارت است. منظور از حد تفکیک، قابلیت جداسازی بوده و بیانگر تشخیص کوچکترین تغییر در سیگنال الکتریکی دریافتی توسط کارت می باشد.
در برخی از کارت ها، تغییرات سیگنال توسط مبدل A/D با استفاده از 16 بیت تبدیل می شود. این نوع کارت ها دقت زیادی دارند. در برخی دیگر، تغییرات سیگنال با 12 بیت تبدیل می شود. این نوع کارت ها دقت کمتری دارند. دقت کارت ها می تواند از 8 بیت (کمترین) تا 12 بیت (بیشترین) باشد. هرچه عدد آن بزرگتر باشد، تغییرات کوچکتر توسط کارت قابل شناسایی خواهد بود و دقت کارت بیشتر است.
مثال: فرض کنیم توسط یک کارت AI با دقت 12Bit سیگنال الکتریکی ولتاژی 0 تا 10V دریافت می شود. مطلوب است محاسبه ی حد تفکیک کارت بر حسب ولتاژ.
جواب: برای محاسبه ی حد تفکیک کارت به صورت تقریبی از روش زیر استفاده می شود :


حد پائین مقدار ورودی به کارت – حد بالای مقدار ورودی به کارت
2 به توان عدد حد تفکیک کارت
بنابراین  داریم :
حد-تفکیک-کارت-های-آنالوگ-اتوماسیون-صنعتی-زیمنس1

یعنی، حداقل تغییر قابل تشخیص توسط کارت 2.44MV می باشد و کارت تغییرات کمتر از آن را تشخیص نمی دهد .(نمایندگی زیمنس در ایران)
حال، اگر بخواهیم این محاسبه را براساس یک کارت 16 Bit انجام دهیم، به صورت زیر خواهد بود:

 
حد-تفکیک-کارت-های-آنالوگ-اتوماسیون-صنعتی-زیمنس2.

در حالت 16 Bit یک بیت به منظور علامت در نظر گرفته می شود. بنابراین 15 Bit باقیمانده داریم و طبق محاسبات فوق، حداقل تشخیص توسط این کارت، 0.3 MV می باشد.

تذکر: کارت های با دقت زیاد تغییرات کوچک سیگنال را نیز تبدیل می کنند، بنابراین نویز پذیر هستند.

شرکت کنترل زیمنس، وارد کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.