شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری در کنترل زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395چاپ
اشتراک گذاری:
شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری در کنترل زیمنس
شکل زیر مراحل تغییر مد های CPU را نشان می دهد. توضیحات مربوطه در جدول زیر آمده است:


مراحل تغییر مدهای کاری CPU
 
شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری

 
اطلاعات کاربردی که شرکت کنترل زیمنس ونمایندگی زیمنس آن را گردآوری نموده و در اختیار کاربران و مصرف کنندگان محصولات شرکت زیمنس به خصوص اتوماسیون صنعتی زیمنس قرار داده است.


شرح حالت تغییر
بعد از وصل تغذیه، CPU در مد STOP  قرار می گیرد. 1
CPU زیمنس از مد STOP به مد STARTUP می رود ، وقتی که :
 • در حالت RUN یا RUN-P قرار گیرد.
 • راه اندازی بطور اتوماتیک با وصل تغذیه انجام شود.
2
CPU زیمنس  از مد STARTUP به مد STOP بر می گردد ، وقتی که :
 • اشکالی در طول راه اندازی بوجود بیاید.
 • توسط کاربر در مد STOP قرار گیرد (از طریق Step7 یا سوئیچ PLC)
 • دستور STOP در OB راه اندازی نوشته شده یا فانکشن STOP اجرا شود.
3
CPU زیمنس  از مد STARTUP به مد HOLD می رود ، وقتی که :
در برنامه راه اندازی به نقطه  Breakpoint که کاربر تعیین کرده است ، برسد.

 
4
CPU  زیمنس از مد HOLD به مد STARTUP بر می گردد ، وقتی که :
 • بعد از نقطه ی Breakpoint دستور EXIT HOLD اجرا شود.
5
CPU زیمنس از مد HOLD به مد STOP بر می گردد ، وقتی که :
 • توسط کاربر در مد STOP قرار گیرد (از طریق Step7 یا سوئیچ PLC)
 • دستور STOP در برنامه اجرا شود.
6
CPUزیمنس  از مد STARTUP به مد RUN می رود ، وقتی که :
 • نتیجه راه اندازی رضایت بخش باشد.
7
CPU زیمنس از مد RUN به مد STOP بر می گردد ، وقتی که :
 • در مد RUN اشکالی آشکار شود و OB مربوط به خطاها برنامه ریزی نشده باشد.
 • توسط کاربر در مد STOP قرار گیرد (از طریق Step7 یا سوئیچ PLC).
 • دستور STOP در برنامه اجرا شود.
8
CPU زیمنس از مد RUN به مد HOLD می رود ، وقتی که :
در برنامه کاربری به نقطه Breakpoint که کاربر تعیین کرده است ، برسد.
9
CPU زیمنس از مد HOLD به مد RUN بر می گردد ، وقتی که :
بعد از نقطه ی  Breakpoint دستور EXIT HOLD اجرا شود.

 
10

مقاله فوق صرفاً جهت اطلاع کاربران محصولات شرکت زیمنس می باشد که توسط شرکت کنترل زیمنس
نمایندگی رسمی زیمنس در ایران (زیمنس کنترل) جمع آوری شده است.
 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.