منبع تغذیه زیمنس در سیستم های PLC

ارسال شده در تاریخ: 22 تیر 1395چاپ
اشتراک گذاری:
منبع تغذیه زیمنس در سیستم های PLC
منبع تغذیه زیمنس:
جهت راه اندازی سیستم های PLC (نمایندگی زیمنس) نیاز به منبع تغذیه است تا برق سیستم را تامین کند. PLC ها با ولتاژ 24VDC تغذیه می شوند. منابع تغذیه با توجه به حداکثر جریان خروجی دسته بندی می شوند که این جریان ها به ترتیب 10A ، 5 ، 2 می باشند و هر چه میزان جریان دهی منبع تغذیه افزایش یابد اندازه آن نیز افزایش  می یابد. در شکل زیر این منابع در کنار هم نشان داده شده اند.منبع تغذیه زیمنس در سیستم های PLC


کنترل زیمنس تنها وارد کننده مستقیم اتوماسیون صنعتی زیمنس از آلمان 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.