ترتیب ماژول ها در رک 300 اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 09 تیر 1395چاپ
اشتراک گذاری:
ترتیب ماژول ها در رک 300 اتوماسیون صنعتی زیمنس
روی رک نمی توان هر ماژول را در اسلات دلخواهی قرار داد و در هنگام پیکربندی با HW Config باید ترتیب ذکر شده در جدول زیر رعایت شود.

شماره اسلات ماژول های مجاز
1 PS
2 CPU
3 IM یا خالی
11- 4 SM و CP و FM

نمایندگی زیمنس (کنترل زیمنس)
ابتدا روی اسلات خالی با ماوس کلیک کرده و سپس ماژول را از پوشه ی مربوطه از پنجره کاتالوگ انتخاب می نماییم. با دو بار کلیک روی آن می بینیم که ماژول در اسلات ظاهر می شود، یا اینکه با کشیدن آیکن ماژول زیمنس توسط ماوس (Darg) و قرار دادن آن در اسلات مورد نظر، این کار را انجام می دهیم. بدیهی است اگر اشتباهاً کاربر ماژولی را در اسلات غیر مربوط قرار دهد، با پیغام خطا توسط برنامه مواجه می شود.
وجود اسلات خالی در این مرحله توسط برنامه کنترل زیمنس نمی شود، بلکه در پایان وقتی کاربر چک سازگاری را از طریق منوی Station > Save and Compile انجام می دهد، پیغام خطای مربوط به اسلات خالی نشان داده می شود.
نکته ی دیگری که باید مورد نظر باشد، این است که در عمل نباید هیچ فاصله ی خالی بین ماژول ها وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مثلاً در پیکربندی توسط برنامه در اسلات سوم IM زیمنس قرار ندهیم (یعنی رک اضافی نداشته باشیم) چک سازگاری نیز خطایی را اعلام نمی کند. ولی در عمل باید ماژول های بعد از CPU زیمنس را بدون فاصله کنار آن قرار داد.

نکته: نمی توان بیش از هشت ماژول در سمت راست اسلات شماره 3 (پس از ماژول واسطه) قرار داد. از این رو، حداکثر تعداد ماژول های قابل نصب بر روی یک رک 300 برابر 11 Slot می باشد . از طرف دیگر توسط میزان توانی که این ماژول ها از Bridge Connector پشت کارت دریافت می کنند، محدود می شود.
جریان ورودی از Bridge connector به همه ماژول های نصب شده بر روی یک رک نباید از مقدار 1.2A تجاوز کند.

شرکت کنترل زیمنس، وارد کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران


با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.