انواع زبانهاي برنامه نويسي به صورت استاندارد IEC و PLC هاي زيمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 تیر 1393چاپ
اشتراک گذاری:
انواع زبانهاي برنامه نويسي به صورت استاندارد IEC و PLC هاي زيمنس
زبان برنامه نويسي PLC هاي مختلف داراي شباهت ها و تفاوت هاي گوناگوني است، و اين موضوع براي استفاده كنندگان مشكلاتي را به مراه داشته است.كمسيون جهاني فناوري برق(The International Electrotecnical Commission)كه سازمان بين المللي براي ارائه استاندارد هاي جهاني در صنعت برق است اخيراً براي ارائه استاندارد هاي جهاني در زمينه زبانهاي برنامه نويسي PLC اقداماتي نموده است،كه ازجمله مي توان به زبان واحدي براي برنامه نويسي اشاره نمود. سازمان،سازندگان مختلف را تشويق به اسنفاده از اين زبان براي محصولات خود مي كند. بااين همه هنوز تفاوتهاي زيادي بين اين زبان(IEC)با زبانهاي ارائه شده از طرف سازندگان PLC وجود دارد.
زبان هاي مختلف برنامه نويسي PLC  با استاندارد IEC
IEC1131 براي برنامه نويسي PLC كلا شش زبان برنامه نويسي استاندارد را معرفي نموده است كه شامل شش زبان زير كه به انها اشاره ميكنم مي باشد:
(Instruction List)IL
زبان سطح پايين به صورت متني مي باشد.
(Function Block Diagram)FBD
به صورت گرافيكي است و در آن برنامه نويسي به صورت يك سري بلوكهاي پايه كه در كنار هم قرار ميگيرند مي باشد.
(Ladder Diagram)LD
به صورت دياگرام نردباني است و طوري طراحي شده است كه مي توان آنرا به صورت توام با FBD به كار برد،اين زبان برنامه نويسي تقريباً درتمام انواع ميني PLCها كاربرد دارد و كار با اين زبان براي افرادي كه به مدارات برق صنعتي آشنايي دارند ساده ترو قابل درك تر است.
(Sequential Function Control)SFC
در اين روش برنامه به مراحلي كه ترتيب الگوريتم هاي كنترلي رانشان مي دهدتقسيم مي گردد،از اين روش بيشتردر برنامه نويسي هاي ترتيبي(مدارات شامل فليپ فلاپها)استفاده مي شود.
(Continuous Function Chart)CFC
اين روش برنامه نويسي بيشتر در برنامهايي كه شرايط كنترل در ان به صورت تركيبي مي باشد مورد استفاده قرار ميگيرد،مانند پروسه هاي كنترل دما،كنترل فشار و . . .
(Structured Text)ST
ST يك زبان سطح بالا شبيه  Cو پاسكال است و كاربرد ان در الگوريتم هاي پيچيده و پروژه اي وسيع است.
جدول مقايسه زبان هاي برنامه نويسي  IECبا PLC-S7 شركت زيمنس


IEC1131 PLC-S7
LD LAD
FBD FBD
SFC Graph7
CFC SFC
ST STL
IL SCL (Structured Control Language)
 
شركت زيمنس با اين ادعا كه اين استاندارد را در S7 رعايت كرده در پكيج نرم افزاري STEP7 سه نوع از اين زبان هاي برنامه نويسي را ارائه كرده است.
IL تحت عنوان زبانSTL
 LDتحت عنوان زبانLAD
FBD
زبان هاي ST و SFC در نرم افزار هاي جداگانه توسط شركت زيمنس عرضه شده اند،نرم افزار S7 براي برنامه نويسي PLC هاي خانواده SIMATIC طراحي شده است.
تقسيم بندي نرم افزار S7 براساس  PLCهاي خانواده زيمنس به دو نوع مي باشد:
STEP7 micro win -1 براي PLC هاي كوچك ازسري S7 مانند S7-200
2- STEP7 براي ديگر   PLCهاي S7 مانندS7-300,S7-400
هريك ازنرم افزارهاي فوق درمدل هاي Lite-Normal-Professional عرضه مي شوند كه هر يك داراي قابليت خاصي مي باشد،نسخه Professional همه امكانات را داراست،همچنين داراي شبيه ساز سيمولاتور نيز مي باشد.

به طور كلي STEP7 نسبت به  STEP5دو ويژگي مهم را داراست:
۱- سازگاري با استاندارد       IEC1131
۲- قابليت پيكر بندي سخت افزار از طريق نرم افزار
در  S5امكانات تهيه برنامه جهت PLC وجود داشت ولي در S7 علاوه بر برنامه نويسي مي توان سخت افزار سيستم و مدولهاي مختلف راازطريق آن پيكر بندي كرد.
 
معرفي PLC هاي خانوادهS7
SIMATIC S7 شامل سه نوع PLC است كه بر اساس عملكردشان تقسيم بندي مي شوند:
SIMATIC S7-200
اين PLC براي كارهاي با حوزه عملكرد محدود طراحي شده است،اين PLC هادر مدولهاي با سري212-226  ساخته شده وتعداد  I/Oهاي اين سري حدود 70-80 عدد مي باشد،نرم افزار مورد استفاده اين مدل PLCها STEP7 micro win مي باشد،نكته  ديگر اينكه اين نوع ازPLC  ها به صورت يكپارچه(Compact)مي باشد و مدولار نيست.
SIMATIC S7-300
اين مدل براي كاربرد هاي با حوزه كاري متوسط طراحي شده است،اين plc ها در مدلهاي312-318  ساخته مي شوند و تعداد I/O هاي اين نوع در حدود  800-1000عدد مي باشد،نرم افزار مورد استفاده اين نوع PLCها SIMATIC S7 مي باشد.
SIMATIC S7-400
براي كاربرد هاي با حوزه كاري وسيع طراحي شده است،در مدولهاي سري412-417 ساخته مي شوند و تعدادI/Oهاي اين مدل بيش از 1000 عدد مي باشد، نرم افزار مورد استفاده اين نوع PLCها نيز SIMATIC S7 مي باشد.

 نوشته شده توسط حامدسيدكاشاني

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.