آموزش نحوه ی تنظیم کارت های I/O دیجیتال توسط نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 24 مرداد 1395
آموزش نحوه ی تنظیم کارت های IO دیجیتال توسط نمایندگی زیمنس

پس از نصب کارت DI زیمنس در رک می توان با دابل کلیک بر روی کارت نصب شده، پنجره ی Properties آن را باز کرد...

ادامه مطلب

پارامترهای مهم در کارتهای خانواده اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 مرداد 1395
پارامترهای مهم در کارتهای خانواده اتوماسیون صنعتی زیمنس

به برخی از مهمترین پارامتر های مشخصه ی کارت های زیمنس DI می پردازیم...

ادامه مطلب

آموزش نصب و آدرس دهی I/O های دیجیتال توسط کنترل زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 19 مرداد 1395
آموزش نصب و آدرس دهی IO های دیجیتال توسط کنترل زیمنس

در پنجره کاتالوگ در زیر مجموعه ی SM-300 کارت های Digital Input متنوعی را مشاهده می کنیم که با کلیک روی آنها، توضیحات مختصری درباره ی کارت در پایین پنجره ی کاتالوگ ظاهر می شود...

ادامه مطلب

انواع راه اندازی مجدد CPU زیمنس در سیستم اتوماسیون صنعتی

ارسال شده در تاریخ: 19 مرداد 1395
انواع راه اندازی مجدد CPU زیمنس در سیستم اتوماسیون صنعتی

اگر CPU زیمنس به هر دلیلی به مد STOP برود، برای وارد شدن مجدد به مد RUN سه روش وجود دارد. به این حالت، راه اندازی مجدد یا Restart می گویند...

ادامه مطلب

Work Memory یا همان مموری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1395
Work Memory یا همان مموری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این حافظه زیمنس، بخش اجرایی برنامه ها را در بر می گیرد. بعنوان مثال، یک فانکشن فقط در زمانی که صدا زده می شود، وارد این حافظه می گردد...

ادامه مطلب

انواع حافظه در CPU های 300 اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1395
انواع حافظه در CPU های 300 اتوماسیون صنعتی زیمنس

وقتی برنامه ی کاربر شامل پیکربندی سخت افزار، تنظیمات شبکه، دستورات برنامه نویسی و سایر جزئیات به CPU ارسال (Download) می شود...

ادامه مطلب

سیکل اسکن CPU در سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 11 مرداد 1395
سیکل اسکن CPU در سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس

همانطور که گفته شد وقتی PLC زیمنس روشن می شود، ابتدا مرحله ی راه اندازی (Startup) را طی می کند و اگر برنامه ای از قبل برای این مرحله نوشته شده باشد، آن را اجرا می کند...

ادامه مطلب

شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری در کنترل زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395
شرح دقیق مراحل تغییر مد های کاری در کنترل زیمنس

شکل زیر مراحل تغییر مد های CPU را نشان می دهد. توضیحات مربوطه در جدول زیر آن آمده است...

ادامه مطلب

اولویت مد های کاری CPU زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395
اولویت مد های کاری CPU زیمنس

اگر در اتوماسیون صنعتی زیمنس چند مد بطور همزمان درخواست شود، مدی که دارای اولویت بالاتری است، انتخاب می شود...

ادامه مطلب

مدهای کاری در CPU زیمنس توصیف شده توسط شرکت زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 03 مرداد 1395
مدهای کاری در CPU زیمنس توصیف شده توسط شرکت زیمنس

Stop : در این مد، پردازش برنامه متوقف می شود، CPU به I/O ها دسترسی ندارد و بصورت Read و Write قابل دسترسی است...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.