نمایندگی زیمنس: تمرین اول، برنامه ای برای درب اتوماتیک

ارسال شده در تاریخ: 15 مهر 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: تمرین اول، برنامه ای برای درب اتوماتیک

برنامه ای برای یک درب اتوماتیک طراحی کنید که اگر فردی به درب نزدیک شد به طور خودکار باز شود و تا وقتی فرد بین درب ایستاده است از بسته شدن آن جلوگیری شود تا فرد آسیب نبیند؛ به مدت 10 ثانیه پس از این که شخص از درب فاصله گرفت، درب بسته شود.

تصویر یک درب اتوماتیک از دو زاویه مختلف در بالا آمده است.

 

اجزای مورد استفاده:

  • B1: سنسور حرکت (سنسور از نوع اینفرارد است) که در بیرون درب قرار داده شده است و NO است.
  • B2: سنسور حرکت (سنسور از نوع اینفرارد است) که در درون ساختمان قرار داده شده است و NO است.
  • S1: لیمیت سوئیچ که دستور بسته شدن درب را صادر می کند و NC است.
  • S2: لیمیت سوئیچ که دستور باز شدن درب را صادر می کند و NC است.

 

برنامه به زبان FBD در تمرین Automatic door آمده است.

برای درک بهتر چگونگی کار این برنامه، عملکرد آن را به چند دسته تقسیم می کنیم:

  1. شخصی در اطراف درب نیست، پس داریم: I1=0 , I2=0 , I3=0 , I4=1 در نتیجه خروجی ها خاموش هستند و در حالت No Action قرار دارند یعنی باعث تغییر وضعیتی در باز یا بسته بودن درب نمی دهند.
  2. شخصی به درب نزدیک می شود: I1=1 , I2=0 , I3=0 , I4=1 در نتیجه Q1 فعال می شود؛ یعنی درب باز می‎شود.
  3. شخص هنوز در نزدیکی درب است و درب کامل باز شده است: I1=1 , I2=0 , I3=1 , I4=0 در نتیجه خروجی Q1 خاموش می شود و حالت No Action روی می دهد؛ یعنی درب که کاملاً باز شده بود، به همان صورت باز، باقی می ماند.
  4. شخص در بین درب ایستاده است: I1=0 , I2=1 , I3=1 , I4=0 در نتیجه تغییری در خروجی ها رخ نمی دهد و همان حالت No Action که در مرحله 3 دیدیم را حفظ می کند. این امر به منظور جلوگیری از بسته شدن درب منظور شده است تا آسیبی به شخص نرسد.
  5. شخص در حال دور شدن از درب است: I1=0 , I2=0 , I3=1 , I4=0 در نتیجه تایمر Off – Delay شروع به کار می کند و به مدت 10 ثانیه (که در اینجا به طور دلخواه 10 ثانیه در نظر گرفته شده) خروجی این تایمر روشن باقی می ماند و سپس خاموش می شود.
  6. شخص به طور کامل از درب دور شده است: I1=0 , I2=0 , I3=1 , I4=0 در این حالت مدت زیادی (بیشتر از 10 ثانیه) از عبور شخص گذشته است، پس خروجی تایمر صفر می شود، این امر باعث فعال شدن Q2 (یعنی بسته شدن درب) می شود تا زمانی که درب، کاملاً بسته شد I3 صفر می شود و I4 برابر یک می شود، یعنی دوباره به حالت گفته شده در 1 باز می گردد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.