نمایندگی زیمنس: تخلیه نویز به زمین در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: تخلیه نویز به زمین در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس نویز باید به زمین تخلیه شود. اگر دو سمت کابل یک زمین هم پتانسیل  وجود دارد بهتر است شیلد در دو طرف به زمین متصل گردد. ولی اگر زمین دو طرف یکسان نیست برای جلوگیری از جریان گردشی احتمالی بایستی فقط یک سمت شیلد زمین شود.جریان گردشی در شرایطی که میدان مغناطیسی قوی وجود دارد مانند ژنراتورها،کوره های قوس و امثال آنها یا در شرایطی که در زمین یک سمت جریان زیادی ناشی از اتصال کوتاه یا جوشکاری یا صاعقه تزریق شود به وجود می آید.زمین شدن در یک سمت از عبور جریان گردشی جلوگیری می کند و برای تخلیه نویزهای فرکانس پایین مناسب است ولی برای نویزهای فرکانس بالا  مانند نویزهای رادیویی اتصال دو طرف شیلد به زمین توصیه می شود. اگر سیستم زمین دو طرف یکسان نیست در این حالت می توان یک سمت راباخازن زمین کرد که فقط در فرکانس بالا اتصال کوتاه برقرار شود.
شیلد کابل پروفی باس اگرچه پس از اتصال به کانکتور از طریق قاب فلزی کانکتور و اتصال به وسیله به زمین راه پیدا می کند،ولی برای حصول اطمینان می توان آن را در یک سمت در ورودی پانل زیر زمین نمود.

 

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.